Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Newsletter.
Pre zasielanie aktualít zadajte svoju e-mailovú adresu

Budúcnosť patrí ľudom, ktorí vidia možnosti skôr, ako sa stanú zrejmými. Ted Levitt

Fakulta

 • Svet, viac ako kedykoľvek predtým, potrebuje kvalitných odborníkov na politiku, amedzinárodné vzťahy, diplomaciu a bezpečnosť.
 • Viac ako 20 ročná tradícia vo vzdelávaní, vede a výskume.
 • Jedinečný študijný program Bezpečnostné štúdiá na Slovensku.
 • Stoja za nami silní partneri, akými sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR a mnohí iní.
 • Orientujeme sa na potreby praxe z oblasti národných a európskych inštitúcií, ako aj verejnej správy a samosprávy.
 • Pracuj v špičkových mimovládnych organizáciách.
 • Rob výskum v dvoch Centrách excelentnosti, ktoré sú zamerané na otázky národnej a medzinárodnej bezpečnosti.
 • Študuj a praxuj v zahraničí.
tento rok bez prijímačiek STAČÍ PODAŤ
ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU
1266
priemerná mzda
absolventa fakulty
10
miesto v rebríčku najžiadanejších
absolventov na trhu práce
6
miesto v hodnotení
ARRA v rámci fakúlt
– ostatné spoločenské vedy

Štúdium

Prečo práve my?

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici poskytuje komplexnú ponuku bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia v odbore Politológia a v odbore Medzinárodné vzťahy.

V magisterskom stupni štúdia môžeš študovať aj študijný program „Bezpečnostné štúdiá“, ktorý je jedinečným v rámci Slovenskej republiky. Unikátnosť fakulty je aj v ponuke spoločných študijných programov, resp. dvojitých diplomov v spolupráci so zahraničnými univerzitami vo Francúzsku, Českej republike a v Srbsku. Zároveň je naša fakulta partnerom v rámci jedinečného študijného programu „Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku“. Jeho výsledkom je získanie jedného diplomu zo štyroch univerzít – Masarykova univerzita v Brne, Jagelowskeho univerzita v Krakove, Univerzita v Pécsi a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Získať takéto diplomy nie je zlé, čo myslíš?

Je samozrejmosťou, že získaš okrem odborných vedomostí aj kvalitné a široké jazykové kompetencie, nakoľko ponúkame výučbu anglického, čínskeho, španielskeho, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka na vysokej úrovni.

A to nie je všetko... Ako študent máš možnosť absolvovať niekoľko stáží na domácich alebo zahraničných inštitúciách a cez mobilitné programy študovať na vysokých školách v zahraničí.

Jaroslav Naď, minister obrany SR

120
priemerný počet študentov
v ročníku
80
študentov ročne v priemere
vycestuje do zahraničia
na študijný pobyt ERASMUS+
160
spolupracujúcich univerzít,
národných a medzinárodných
inštitúcií

Aktivity

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa môže pochváliť najväčším počtom mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia pri vysokej škole na Slovensku. Študenti tak majú možnosť riešiť praktické záležitosti medzinárodných vzťahov a diplomacie, či budovať sieť kontaktov už počas štúdia. Takýmto spôsobom vznikla na pôde fakulty aj jedna z najväčších konferencii na svete venovaná otázkam medzinárodných vzťahov a bezpečnosti - GLOBSEC, či jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku – Slovenské bezpečnostné fórum.

 • GLOBSEC Nezávislá mimovládna organizácia aktívna v oblasti domácej a medzinárodnej politiky a bezpečnosti. Usiluje o aktívnu a konštruktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch.
 • Euroatlantické centrum Nezávislá mimovládna organizácia študentov a mladých akademikov s cieľom zvyšovať verejnú informovanosť o medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti.
 • Centrum národov Slovensko Je nezávislá nezisková mimovládna organizácia podporujúca šírenie myšlienok Charty OSN, ako aj aktívnej pomoci pri napĺňaní jej hlavných cieľov a zásad v SR.
 • Deutscher Studentenverein Občianske združenie združujúce aktívnych nemecky hovoriacich študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
 • EFPOLIT Asociácia frankofónnych študentov s cieľom šíriť povedomie o francúzskom jazyku, kultúre, politike a postavení Francúzska na medzinárodnej scéne.
 • Študentská rada Združenie študentov, ktoré prerokováva a rieši základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach študentského života, zastupuje študentov pri rokovaniach s vedením fakulty, reprezentuje študentov na relevantných fórach doma a v zahraničí.

Partneri

Hlavnými inštitucionálnymi partnermi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Spoluprácu so štátnymi inštitúciami považujeme za prioritnú pre osobný rozvoj študentov i kvalitu štúdia na fakulte. Okrem stáží a praxe je dlhodobým zámerom fakulty poskytnúť priestor popredným predstaviteľom týchto inštitúcií priamo v pedagogickom procese.

Zmluvy o výmenných pobytoch Počas 25 ročnej existencie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa podarilo vytvoriť sieť partnerských inštitúcií po celej Európe. Najvýznamnejšími partnermi sú: v Taliansku Università di Bologna, v Španielsku Univerisdad Complutense v Madride, v Českej republike Univerzita Karlova v Prahe, vo Francúzsku Université de Paris
X-Nanterre, vo Veľkej Británii Sheffield Hallam University, v Nemecku Universität zu Köln, v Poľsku Uniwersytet Warszawski, v Belgicku Katholieke Universiteit Leuven, vo Fínsku University of Eastern Finland.

Absolventi

Fakulta sa v súčasnosti môže pýšiť množstvom úspešných absolventov a ty budeš jedným z nich. Mnohým z nich sa podarilo presadiť vo sfére diplomacie, medzinárodných vzťahov, v štátnej službe, ale i vo vrcholovom športe a športovej diplomacii. Fakulta je hrdá na svojich absolventov a ich uplatnenie na pozíciách, kde reprezentujú nielen seba a svoju fakultu, ale aj celú Slovenskú republiku. V krátkych videách si môžeš pozrieť rozhovory s niektorými s našich úspešných absolventov.

Roman Hlobeň Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Čiernej Hore
Danka Barteková Olympionička a členka
Medzinárodného olympíjskeho výboru
Martin Klus Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Študentský život

Sigma Phi Kappa
Bratstvo Sigma Phi Kappa je študentská organizácia sídliaca na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej cieľom je vytvorenie tých najlepších socializačných podmienok pre študentov. Organizujeme rôzne voľno-časové aktivity s cieľom priniesť zábavu každému.

Fakultný deň
Fakultný deň Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je vyvrcholením futbalovej fakultnej ligy a zároveň miestom, kde sa študenti, pedagógovia a naši vzácni hostia stretnú a zabavia. Sprievodnými akciami podujatia sú varenie gulášu, futbal, rôzne súťaže, pub quiz atď.

Beánie
Hlavnou myšlienkou je podpora kultúrno-spoločenského života študentov a taktiež aj privítanie nových študentov na fakulte, prvákov. Beánie sa tradične konajú koncom mesiaca november a nesú sa v slávnostnom duchu. Tradíciou býva, že beánií sa zúčastňujú aj zástupcovia vedenia fakulty.

Fakultná futbalová liga
Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa, samozrejme, nekonajú len odborné podujatia, ale aj podujatia s cieľom zabaviť sa. Jedným z nich je Fakultná futbalová liga, ktorej sa zúčastňujú všetky ročníky a tiež tím doktorandov fakulty.


Opýtaj sa študenta

Nenašiel si všetky odpovede na svoje otázky?
Opýtaj sa priamo našich študentov

Banská Bystrica

Banská Bystrica, metropola stredného Slovenska, je bezpochyby mestom študentov. Okrem kvalitného a zaujímavého štúdia ti ponúkne nespočetné množstvo príležitostí na výlety, kultúru, zábavu, šport, relax, či po stopách histórie – od nás je všade na skok. Blízke okolie Banskej Bystrice ukrýva rozmanité športové areály, malebné dedinky so zaujímavou históriou, či dokonca troje kúpeľov. Alebo si len tak so spolužiakmi posedíš na kvalitnej káve v historickom cente a potom si odskočíš na koncert do najväčšieho klubu na Slovensku, ktorý pravidelne hostí zvučné mená domácej a zahraničnej hudobnej scény.

Prihláška

Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania pre všetky študijné programy odošlú prihlášku v elektronickej forme najneskôr do 30. 6. 2020.
Bakalársky stupeň ponúka programy:
Medzinárodné vzťahy,
Politológia
Magisterský stupeň ponúka programy:
Medzinárodné vzťahy, Politológia a Bezpečnostné štúdiá.

Používaním stránok, súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby